16.08.2023

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ORLEN Neptun I Spółka z o.o.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21.08.2023 r

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o pracę na wskazanym stanowisku, są pod linkiem tutaj.