Współpraca z biznesem

Local content

Według wstępnych szacunków koszt wszystkich inwestycji w morską energetykę wiatrową w Polsce wyniesie ok. 130 mld zł. Grupa ORLEN dąży do tego, by „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw przy realizacji własnych projektów offshore był jak największy. 

Już w 2021 r. koncern wraz z przedstawicielami administracji rządowej oraz kluczowymi reprezentantami sektora morskiej energetyki wiatrowej zawarł drugie na świecie i pierwsze w Unii Europejskiej porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali, że będą dążyć m.in. do jak największego zaangażowania polskich firm w realizację inwestycji. Dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy przewidziano udział tzw. local content na poziomie 20-30 proc. ich łącznej wartości, co najmniej 45 proc. dla projektów realizowanych do 2030 r. i minimum 50 proc. dla projektów realizowanych po 2030 r.

Jak wskazuje niedawny raport Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), polskie firmy są zainteresowane inwestycjami w morską energetykę wiatrową Spośród ankietowanych przez BGK podmiotów, co dziesiąty (9 proc.) już angażuje się w inwestycje offshore. Ponad to ponad połowa (52 proc.) firm planuje włączyć się w te działania lub widzi dla siebie taką możliwość.

Według różnych szacunków miejsce dla siebie w procesie tworzenia polskiej morskiej energetyki wiatrowej mogłoby znaleźć od 100 do 300 firm działających w Polsce.

Rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej otwiera nowe perspektywy biznesowe dla polskich przedsiębiorstw, zlokalizowanych zarówno na Pomorzu, jak i w pozostałych częściach kraju. Branże i usługi, które najbardziej skorzystają na realizacji inwestycji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, to między innymi porty, stocznie, usługi budowlane czy uczelnie. Nowe miejsca będą dodatkowym bodźcem do rozwoju całego regionu.

Firmy zainteresowane współpracą w ramach łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy neptun@orlen.pl