Morska energetyka wiatrowa

Korzyści inwestycyjne

Morska energetyka wiatrowa w Polsce ma ogromny potencjał. Może zaspokoić dużą część zapotrzebowania na energię elektryczną w naszym kraju. Jest też szansą rozwojową dla polskiej gospodarki. 

Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej inwestycje na Bałtyku o mocy 33 GW mogą wygenerować ponad 100 tys. miejsc pracy oraz 178 mld zł wartości dodanej brutto w fazie rozwoju i 46 mld zł rocznie w fazie operacyjnej.

Dodatkowo farmy na Bałtyku są w stanie z powodzeniem wspierać proces dekarbonizacji oraz ograniczenia zależności od dostaw paliw kopalnych. Przy założeniu rocznej produkcji energii z morskich farm wiatrowych na poziomie 130 Twh, spadek emisji CO2 mógłby wynieść ok. 102 mln ton rocznie.

Swoje projekty inwestycyjne na Bałtyku rozwijać będzie nie tylko Polska. To też szansa dla naszego kraju. Wykorzystując swój potencjał może on się stać centrum morskiej energetyki wiatrowej dla tej części Europy, swoistym hubem rozwoju łańcucha dostaw.

Łańcuch ten będzie związany przede wszystkim z produkcją elementów samych wiatraków, czyli łopat, systemów kontroli kąta natarcia, generatorów, przekładni, systemu odbioru mocy oraz stalowych elementów wież i konstrukcji wsporczych. Oznacza to m.in., że do budowy turbin na Bałtyku będzie potrzeba miliona ton stali z polskich hut.

Do realizacji inwestycji offshore  niezbędne są też inne elementy, takie jak tereny inwestycyjne pod zakłady przemysłowe, transport morski i śródlądowy, baza hotelowa i usługowa, szkolenia itp. Morskie farmy wiatrowe to także cała flota specjalistycznych jednostek morskich: statków do budowy (HLJV), kablowców (CLV), jednostek pomocniczych (OSV). Polskie biura projektowe mają już doświadczenie w ich projektowaniu, a polskie stocznie – w ich budowie. Program rozwoju morskich farm wiatrowych będzie więc silnym impulsem dla branży stoczniowej.

Z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej skorzystają także porty, w których potrzebne będą nowe nabrzeża i baseny. Ponad to w Polsce mamy wielu producentów kabli i osprzętu elektroenergetycznego, którzy z powodzeniem mogą dostarczyć materiały i urządzenia do budowy sieci przyłączeniowej morskich wiatraków.