O spółce

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Robert Nowicki

Prezes Zarządu

Od 2023 r. Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu spółki ORLEN Neptun odpowiadającej w Grupie ORLEN za rozwój projektów offshore wind. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarządzając krajowymi i międzynarodowymi projektami elektroenergetycznymi w sektorze prywatnym. W latach 2019–2020 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Należał do rad nadzorczych, między innymi spółki PL.2012+ i Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Był także członkiem rady Sieci Łukasiewicz - jednej z największych sieci badawczych w Europie wspierającej politykę gospodarczą państwa. 

Konrad Wróbel

Członek Zarządu

Jest odpowiedzialny między innymi za kontraktacje, łańcuch dostaw oraz zarządzanie ryzykiem. Z wykształcenia jest prawnikiem, wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej (Risk Management in Offshore Oil & Gas and Offshore Wind Industry) na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz ryzykiem w tym projektów z zakresu branży lotniczej, IT, oraz projektów R&D. Akredytowany trener i egzaminator metodyki M_o_R® (Management of Risk). Certyfikowany Project manager (M_o_R®/ PRINCE 2®). Członek Zarządów i Dyrektor operacyjny w firmach lotniczych, w tym operujących śmigłowcami. Największą uwagę poświęca zagadnieniom związanym z zarządzaniem ryzykiem w branży morskiej energetyki wiatrowej ze szczególnym uwzględnianiem zarządzania ryzkiem w operacjach lotniczych (offshore) oraz zagadnieniom infrastruktury krytycznej (IK) w sektorze energetycznym.

Jarosław Broda

Członek Zarządu

Od sierpnia 2023 Prezes, a wcześniej Członek Zarządu spółki Baltic Power odpowiadającej za budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Grupy ORLEN i Northland Power. Doświadczony manager i lider, ekspert o obszarze energetyki oraz systemowych innowacji. Specjalizuje się w szeroko pojętym rozwoju biznesu począwszy od fuzji i przejęć, przygotowaniu oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych, jak i we wdrażaniu innowacji. Wcześniej związany m.in. z Tauron, gdzie jako wiceprezes odpowiadał za realizację zielonego zwrotu. Ponadto odpowiadał za nadzór and portfelem inwestycyjnym o wartości sięgającej 4 mld PLN rocznie i nadzorował kluczowe projekty inwestycyjne, taki jak budowa i restrukturyzacja projektu Jaworzno 910. Wcześniej przez około 10 lat odpowiadał za business development i strategie w GDF Suez Polska oraz prowadził projekty M&A i rozwojowe GDF SUEZ Europe. Od 2023 roku jest również Członkiem Zarządu spółki ORLEN Neptun odpowiadającej w grupie ORLEN za rozwój nowych projektów morskich farm wiatrowych.