O spółce

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Jarosław Broda

Członek Zarządu

Od sierpnia 2023 Prezes, a wcześniej Członek Zarządu spółki Baltic Power odpowiadającej za budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Grupy ORLEN i Northland Power. Doświadczony manager i lider, ekspert o obszarze energetyki oraz systemowych innowacji. Specjalizuje się w szeroko pojętym rozwoju biznesu począwszy od fuzji i przejęć, przygotowaniu oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych, jak i we wdrażaniu innowacji. Wcześniej związany m.in. z Tauron, gdzie jako wiceprezes odpowiadał za realizację zielonego zwrotu. Ponadto odpowiadał za nadzór and portfelem inwestycyjnym o wartości sięgającej 4 mld PLN rocznie i nadzorował kluczowe projekty inwestycyjne, taki jak budowa i restrukturyzacja projektu Jaworzno 910. Wcześniej przez około 10 lat odpowiadał za business development i strategie w GDF Suez Polska oraz prowadził projekty M&A i rozwojowe GDF SUEZ Europe. Od 2023 roku jest również Członkiem Zarządu spółki ORLEN Neptun odpowiadającej w grupie ORLEN za rozwój nowych projektów morskich farm wiatrowych.