Morska energetyka wiatrowa

MEW w Grupie ORLEN

Morską energetyką wiatrową zajmuje się kilka spółek w Grupie ORLEN. Oprócz ORLEN Neptun są to: Energa Wytwarzanie i Lotos Petrobaltic. Dodatkowo koncern, we współpracy z Northland Power, buduje pierwszą w Polsce morską farmę wiatrową Baltic Power. 

Morska farma wiatrowa Baltic Power jest pierwszym projektem Grupy ORLEN na Morzu Bałtyckim. Koncern realizuje go we współpracy z kanadyjskim partnerem Northland Power. Inwestycja o mocy do 1,2 GW docelowo zasili w czystą energię elektryczną ponad 1,5 miliona polskich gospodarstw domowych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie budowy farmy planowane jest na 2024 r, a jej oddanie do użytku w 2026 r. Na obszarze farmy Baltic Power liczącym ok. 130 km2 stanie 76 turbin wiatrowy, każda o mocy wytwórczej 15 MW. To obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych turbin dostępnych na rynku, a Baltic Power będzie jedną z pierwszych farm wiatrowych na świecie, która je wykorzysta. Wysokość turbin przekroczy 200 metrów, a powierzchnia pracy wirnika każdej z nich to ok. 43 tysiące m2.

Morska farma Baltic Power, która powstanie na Ławicy Słupskiej, około 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby, to obecnie najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku. Już w 2022 r. spółka zabezpieczyła umowy na produkcję, transport i instalację wszystkich kluczowych komponentów potrzebnych do realizacji inwestycji. Projekt posiada wszystkie niezbędne decyzje środowiskowe, a na początku 2023 r. uzyskał pozwolenie na budowę lądowej części przedsięwzięcia. To pierwsza tego typu decyzja wydana dla projektów offshore wind realizowanych w Polsce. Jest to też jeden z kamieni milowych koniecznych do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej przed rozpoczęciem zasadniczych prac w 2024 roku.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie projektu.

Energa Wytwarzanie jest spółką z Grupy ORLEN, która zajmuje się zarządzeniem i eksploatacją licznych źródeł wytwórczych związanych przede wszystkim z energetyką odnawialną. W swoich aktywach posiada m.in. Elektrownię Szczytowo-Pompową w Żydowie, Elektrownie Wodną we Włocławku, 44 Małe Elektrownie Wodne, 6 farm wiatrowych oraz liczne farmy fotowoltaiczne.

W ostatnich latach Energa Wytwarzanie postawiła na rozwój nowej dziedziny działalności, angażując się w rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jej zadaniem jest przygotowanie dla Grupy ORLEN strategii serwisu instalacji offshore wind. Głównym atutem spółki jest wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych prac i zarządzaniu własnymi aktywami wytwórczymi w szczególności lądowymi farmami wiatrowymi.

Dodatkowo Energa Wytwarzanie, wspólnie z partnerem strategicznym Northland Power, powoła spółkę joint venture, która będzie prowadzić działania w m.in. zakresie technicznego zarządzania infrastrukturą morskich farm wiatrowych, zarządzania aktywami komercyjnymi, kwestiami BHP oraz ochrony środowiska. Energa Wytwarzanie współpracuje również z Lotos Petrobaltic, spółką z Grupy ORLEN, nad wspólnym rozwojem potencjału świadczenia usług serwisowych morskich farm wiatrowych. 

LOTOS Petrobaltic, spółka z Grupy ORLEN zajmująca się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Dzięki swemu 33 letniemu doświadczeniu offshore, przy obsłudze platform wiertniczych i wydobywczych na Bałtyku oraz infrastruktury podwodnej, oferuje szeroki wachlarz usług.

LOTOS Petrobaltic jest aktywny w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Spółka prowadzi m.in. badania geotechniczne dna morskiego, badania ferromagnetyczne i badania geologiczno - inżynierskie związane z budową farm offshore wind. Należący do firmy statek PSV Sylur został wyposażony w supernowoczesną wiertnię, która pozwala  na wykonywanie badań geotechnicznych do ponad 100 metrów pod dnem morza. Takie badania są niezbędnym elementem wszelkiego rodzaju inwestycji offshore – od rurociągów i podmorskich kabli, poprzez przemysł  oil &gas  po ostatnio mocno rozwijającą się morską energetykę wiatrową.

LOTOS Petrobaltic wykorzystując cały swój potencjał i doświadczenie aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej, realizując nowe, innowacyjne przedsięwzięcia, angażując się w łańcuch dostaw na rzecz zeroemisyjnych inwestycji na Bałtyku. Celem spółki jest zdobycie pozycji armatora wind offshore, wyspecjalizowanego w logistyce morskiej i serwisie infrastruktury podwodnej morskich farm wiatrowych.