O spółce

Morska farma wiatrowa ORLEN Neptun

Grupa ORLEN uzyskała ostateczną decyzję Ministra Infrastruktury o przyznaniu pięciu nowych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy ok 5,2 GW. Cztery z nich znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, w pobliżu Świnoujścia, gdzie koncern buduje swój port instalacyjny dla instalacji offshore wind. Piąta lokalizacja położona przy Ławicy Słupskiej. Ten obszar graniczy z miejscem, gdzie ma powstać farma wiatrowa o mocy do 1200 MW Baltic Power, którą Grupa ORLEN realizuje we współpracy z kanadyjskim partnerem Northland Power.

Ostateczna decyzja o przyznaniu koncesji oznacza, że Grupa ORLEN będzie mogła rozpocząć prace nad przygotowaniem projektów pięciu nowych farm wiatrowych. W pierwszej kolejności wykonane zostaną m.in. pomiary wietrzności, wstępne badania geotechniczne i badania środowiskowe, niezbędne w procesach administracyjnych i projektowych. 

Uruchomienie nowych inwestycji offshore wind pozwoli zasilić w zieloną, zeroemisyjną energię ok. 8 milionów gospodarstw domowych.

Powierzchnia i moc poszczególnych lokalizacji:

14.E.1 – ok 80 km²; ok. 900 MW,

14.E.2  – ok 90 km²; ok. 900 MW,

14.E.3 – ok 125 km²; ok. 1200 MW,

14.E.4 – ok 150 km²; ok. 1200 MW,

46.E1 – ok 110 km²; ok. 1000 MW.

Ogólny harmonogram inwestycyjny

Uzyskanie koncesji na budowę farmy na morzu to początek długiej drogi do powstania instalacji offshore wind. Cały proces składa się z czterech etapów.

Zadaniem inwestora jest uzyskanie:

 • pozwoleń lokalizacyjnych,
 • umowy przyłączeniowej

Dodatkowo musi on przeprowadzić:

 • badania geologiczne,
 • badania geofizyczne oraz
 • analizy środowiskowe.

Ten etap zamyka uzyskanie przez inwestora prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ten etap zaczyna się od:

 • wykonania badań geotechnicznych i
 • pomiarów wietrzności

A następnie:

 • wykonuje się projekt budowlany i
 • rozpoczyna się organizację łańcucha dostaw.

Aby określić szczegółowe rozwiązania techniczne przyszłej farmy potrzebne są:

 • ocena warunków geotechnicznych,
 • wyniki analiz produktywności wykonanych na podstawie pomiarów wiatru, a także
 • aktualne warunki rynkowe

Po przygotowaniu koncepcji technicznej i wykonaniu projektu budowlanego, inwestor może ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Zadaniem inwestora jest zorganizowanie produkcji i dostawy komponentów morskiej farmy wiatrowej i przyłącza.

Cały proces składa się z dwóch części. Pierwszy z nich to zapewnienie łańcucha dostaw dla jednostek wytwórczych. Chodzi o:

 • turbiny, które odpowiadają średnio za 40 proc. nakładów inwestycyjnych związanych z budową nowej farmy wiatrowej
 • fundamenty

Druga część łańcucha dostaw dotyczy urządzeń służących wyprowadzeniu mocy. Najważniejsze są:

 • morskie kable przesyłowe,
 • morska i lądowa stacja transformatorowa,
 • lądowe kable przesyłowe.

Ostatni etap związany jest z przygotowaniem logistyki budowy, budową, odbiorem i pozwoleniem na użytkowanie.

Budowę morskiej farmy wiatrowej można podzielić na kilka etapów:

 • transport elementów farmy wiatrowej od producentów do miejsca ich składowania (w przypadku ORLEN Neptun będzie to Terminal Instalacyjny w Świnoujściu),
 • przygotowania podłoża, np. oczyszczenia dna, a następnie jego stabilizacji poprzez wysypanie kamienia, zarówno pod fundamenty, jak i trasę kabla,
 • instalacja fundamentów,
 • instalacja morskiej stacji elektroenergetycznej,
 • instalacja okablowania,
 • montaż poszczególnych komponentów elektrowni wiatrowej: wieży, gondoli, rotora,
 • budowa lądowej stacji elektroenergetycznej,
 • budowa bazy eksploatacyjnej.