Współpraca z biznesem

Nisko- i zeroemisyjna energetyka, w tym morska energetyka wiatrowa, to kluczowy element strategii ORLEN2030, w który koncern w najbliższych latach zainwestuje 47 miliardów złotych.

Inwestycja w morską energetykę wiatrową wpisuje się w strategię ORLEN2030. To właśnie ona ma się stać jednym z filarów transformacji polskiej energetyki. Realizacja projektów offshore przez ORLEN Neptun I to także szansa do nawiązania współpracy z polskimi firmami, które staną się dzięki temu aktywnymi uczestnikami łańcucha dostaw.

Dla biznesu

Polski łańcuch dostaw

Tworzymy warunki do jak najwięszego udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw offshore. Wspieramy te działania m.in prze zaangażowanie w prace Rady Koordynacyjnej do spraw Morskiej Energetyki Wiatrowej i uczestnictwo w grupach roboczych.

Dla biznesu

Współpraca z uczelniami

Współpracując z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi chcemy wyspecjalizować kadrę, która będzie podstawą dla rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku.