Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

ORLEN Neptun sp. z o.o.

ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

NIP: 5252855028
KRS: 0000888254
REGON: 388432405

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1 575 000,00 zł