05.07.2022

Przedstawiciele ORLEN Neptun I wzięli udział w Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie była okazją do dyskusji na temat wyzwań i szans, jakie stoją przed branżą morską. Ważnym punktem wystąpień były omawiane przez prelegentów zagadnienia z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, która postrzegana jest jako szansa dla rozwoju polskiej gospodarki. Podkreślono znaczenie produkcji zeroemisyjnej energii ze źródeł offshore oraz wyzwania, jakie stoją przed tą branżą.

Podczas paneli wyraźnie zaakcentowano znaczenie edukacji i kształcenia przyszłych kadr, które będą obsługiwać ten sektor. Zdaniem przedstawicieli uczelni wyższych należy uwzględnić ogromny potencjał edukacyjny i szkoleniowy tych placówek, który jest do wykorzystania w offshore. Paneliści podkreślili rolę uczelni wyższych dla realizacji założeń local content oraz zaznaczyli, jak ważne jest tworzenie nowych, dedykowanych kierunków, kształcących przyszłe kadry dla tej branży.

Rozmawiano również o kwestiach rozwoju projektów infrastrukturalnych związanych z dostępem do portów morskich od strony morza i lądu. Istotne miejsce w dyskusji zajął przemysł stoczniowy, śródlądowe drogi wodne, połączenia drogowe i kolejowe, które stanowią integralną część europejskich korytarzy transportowych.

Istotne miejsce na liście tematów omawianych podczas debaty zajmowało bezpieczeństwo energetyczne, a także logistyka, ubezpieczenia czy digitalizacja w branży morskiej, jak i ochrona środowiska.