23.06.2022

ORLEN Neptun planuje budowę portu instalacyjnego w Świnoujściu

Spółka ORLEN Neptun weszła w finalny etap postępowania na dzierżawę terenu w Porcie Świnoujście. W przypadku finalizacji postępowania, na początku 2025 roku na Pomorzu Zachodnim uruchomiony zostanie pierwszy na polskim wybrzeżu port instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Obiekt ten, wraz z drugim portem instalacyjnym, planowanym w Gdańsku, będzie w stanie zapewnić kompleksową obsługę wszystkich projektów wiatrowych na Bałtyku.

Na 20 hektarach Portu Świnoujście planowane jest wybudowanie infrastruktury obsługującej duże jednostki, transportujące kluczowe komponenty farm wiatrowych, takie jak turbiny, ich wieże oraz fundamenty. Z portu wypływałyby również specjalistyczne jednostki zajmujące się realizacją zaawansowanych prac budowlanych. 

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to kluczowy element strategii ORLEN2030. Koncern zamierza przeznaczyć łącznie 47 mld zł na inwestycje w nowoczesną nisko- i zeroemisyjną energetykę. Grupa ORLEN wystąpiła także o jedenaście koncesji, których łączny potencjał szacowany jest na ponad 10 GW. To moc, która byłaby w stanie zaspokoić 25% zapotrzebowania Polski na energię elektryczną. Równolegle realizowany jest już projekt Baltic Power o mocy do 1,2 GW, Ponadto, koncern analizuje możliwość realizacji podobnych inwestycji na litewskim i łotewskim obszarze Bałtyku. 

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku na polskich wodach ma powstać od 9 do 11 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. Budowa nowoczesnych terminali instalacyjnych w polskiej części Morza Bałtyckiego, z udziałem rodzimych dostawców, będą ważnym impulsem dla rozwoju regionów oraz krajowej gospodarki.