12.10.2022

ORLEN Neptun parterem głównym konferencji „Morska energetyka wiatrowa - środowisko, edukacja, biznes i praca"

Prezes Zarządu ORLEN Neptun, Jarosław Trybuchowicz zaprezentował plany spółki dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz podkreślił znaczenie kształcenia przyszłych kadr na konferencji, zorganizowanej przez Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Celem konferencji było przybliżenie tematyki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli województwa zachodniopomorskiego i Politechniki Morskiej w Szczecinie jako ośrodka naukowego i szkoleniowo-dydaktycznego przyszłych kadr pracowniczych.

Konferencja stanowiła element projektu „Morska energetyka wiatrowa – kompleksowy program edukacyjny dla województwa zachodniopomorskiego”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podczas przemówienia w panelu „Wyzwania dla branży Offshore, edukacja i przyszłe miejsca pracy” Jarosław Trybuchowicz podkreślił potencjał polskich firm i ich znaczenie dla rozwijającej się energetyki wiatrowej. Zadaniem Prezesa polskie firmy posiadają kompetencje i doświadczenie, które pozwalają im świadczyć usługi i być aktywnie zaangażowanymi w realizację zadań dla branży MEW. Stwarza to dobre perspektywy dla osób, które w tym właśnie sektorze będą chciały się uczyć oraz pracować. Dlatego tak ważna jest sprawna współpraca biznesu z uczelniami i szkołami średnimi, która pozwala na wymianę wiedzy, rozwój nowych technologii oraz przeprowadzenie badań.

Wydarzenia towarzyszące

Bardzo dużym zainteresowaniem podczas konferencji cieszyły się wydarzenia towarzyszące i strefa wystawiennicza, w której zaproszone firmy prezentowały swoje oferty i zachęcały studentów do rozwijania kariery.

Spółka ORLEN Neptun również miała swoje stoisko, na którym pracownicy spółki z przyjemnością odpowiadali na liczne zapytania studentów, a także prezentowali potencjał branży morskiej energetyki wiatrowej.