Dla mieszkańców

Inwestujemy w morską energetykę wiatrową z poszanowaniem całego otoczenia.

Rozwój branży daje regionom nadmorskim ogromną szansę rozwoju. To zarówno nowe miejsca pracy, jak i budowa zupełnie nowych obszarów lokalnej gospodarki, takich jak branże technologiczne czy inżynieria materiałowa.

Istotnym elementem łańcucha dostaw jest też branża transportowa, która otrzyma szansę na udział w budowie i obsłudze inwestycji w okresie jej eksploatacji. Umożliwi to wybranym podmiotom rozszerzenie swojego portfolio, czy też przebranżowienie się na całkowicie nowy zakres świadczonych usług.

Kluczem do realizacji inwestycji będzie stały i otwarty dialog z interesariuszami na każdym etapie trwania prac. Stanie się on ważnym czynnikiem wpływającym na kształt projektów oraz przyszłe kierunki ich rozwoju.

Grupy szczególnie powiązane z inwestycją, takie jak rybacy czy też lokalne podmioty świadczące usługi turystyczne, zostaną bezpośrednio włączone w proces dialogu. Wszelkie konsultacje prowadzone będą także w wymiarze bezpieczeństwa państwa, nie tylko infrastrukturalnego i energetycznego, ale również wojskowego, stąd też planowane zaangażowanie w procesy m.in. Marynarki Wojennej czy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zobacz również

ORLEN Neptun

O firmie