21.06.2022

Przedstawiciele ORLEN Neptun I o bezpieczeństwie energetycznym i przyszłości offshore na Szczycie Inicjatywy Trójmorza w Rydze

Anna Trzeciakowska - Prezes Zarządu ORLEN Neptun I i Baltic Power - wzięła udział w dyskusji w Forum Biznesowym podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Rydze.

- Morze Bałtyckie to idealne morze do inwestycji offshore. Dzięki naszemu pierwszemu projektowi Baltic Power, który obecnie realizujemy, będziemy gotowi do produkcji czystej zielonej energii już w 2026 roku. Kluczowym czynnikiem przyszłych projektów są pozwolenia – mamy doświadczenie i potrzebną wiedzę, aby przyspieszyć inwestycje offshore na Łotwie – powiedziała Anna Trzeciakowska, Prezes ORLEN Neptun I.

Inwazja Rosji na Ukrainę pokazała skalę wyzwań w obszarze energetyki i sprawiła, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego stało się jednym z głównych wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego. W obliczu współczesnych wyzwań kluczowym celem inicjatywy Trójmorza jest przyspieszanie i dywersyfikacja źródeł energii w Europie Środkowej i Wschodniej. Nowy krajobraz energetyczny musi uwzględniać kwestie bezpieczeństwa i zrównoważenia energetycznego oraz dążyć do wypracowania zmian zachowań poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. Skuteczne przyspieszenie transformacji energetycznej wymaga dobrze zaplanowanego, zróżnicowanego i regionalnego podejścia.

Uczestnicy panelu przeanalizowali perspektywy międzysektorowego podejścia do energii konwencjonalnej i zrównoważonej. Podczas dyskusji uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób istniejące nośniki energii i infrastruktura zostaną zintegrowane, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne już dziś i jak mogą wspierać transformację energetyczną w przyszłości.Jakie projekty międzyregionalne mogą ułatwić bardziej efektywne kosztowo i zakrojone na szerszą skalę przekształcenia energetyczne. W jaki sposób Inicjatywa Trójmorza może przyczynić się do bardziej zrównoważonych i wydajnych źródeł i zastosowań energii. Jakie możliwości w najbliższej przyszłości może przynieść wspólna reakcja regionu Trójmorza na nowe źródła energii i neutralność węglową.