14.06.2022

ORLEN Neptun I wziął udział w konferencji PSEW poświęconej energetyce wiatrowej

Prezes zarządu ORLEN Neptun I, Anna Trzeciakowska podczas panelu „Energetyka wiatrowa jako droga do rozwoju gospodarki i obniżenia cen energii w Polsce zaznaczyła, że ORLEN Neptun I aktywnie poszukuje firm do zbudowania lokalnego łańcucha dostaw, ponieważ daje to szansę na rozwój technologiczny, edukacyjny i gospodarczy. Dzięki budowie portu instalacyjnego w Polsce sektor offshore z polskim łańcuchem dostaw ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki.

Zdaniem Anny Trzeciakowskiej rozwój morskich farm wiatrowych, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, będzie odgrywał kluczową rolę w polskiej transformacji energetycznej.

Grupa ORLEN postrzega rozwój działalności w zakresie produkcji energii na Morzu Bałtyckim jako kluczowy, ale i naturalny krok w realizacji strategii długo- i krótkoterminowych. Grupa chce tym samym szybko i skutecznie odpowiedzieć na wyzwania związane z transformacją energetyki, dbając jednocześnie o maksymalizację korzyści dla polskiej gospodarki.

Dla skutecznej realizacji celów w zakresie offshore, ORLEN skonsolidował spółki celowe i powołał nowy podmiot - ORLEN Neptun I. Spółka konsoliduje dotychczasowe projekty i działania w zakresie realizacji tzw. II fazy rozwoju morskich farm wiatrowych. Spółki celowe z Grupy ORLEN złożyły łącznie 11 wniosków o przyznanie nowych koncesji w ramach udostępnionych lokalizacji pod budowę farm wiatrowych, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Dzięki połączeniu podmiotów realizujących projekty offshore Grupy ORLEN, spółka ORLEN Neptun I posiada potencjał do realizacji wszystkich 11 udostępnionych lokalizacji, dla których łączna możliwa do uzyskania moc szacowana jest na ponad 10 GW. Są to lokalizacje wyznaczone w ramach tzw. II fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Poprzez współpracę z kanadyjskim partnerem Northland Power, ORLEN nabywa kompetencje poprzez realizacje projektu Baltic Power – morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW. Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem, realizowanym w ramach projektów tzw. I fazy.

ORLEN dostrzega ogromny potencjał całego Morza Bałtyckiego, w związku z czym zamierza rozwijać morską energetykę wiatrową na terenie poszczególnych państw bałtyckich, co umożliwi realizację celów klimatycznych oraz przyczyni się do budowania bezpieczeństwa energetycznego.

Działania prowadzone przez ORLEN Neptun I wpisują się w strategię Grupy ORLEN i zapewnią utrzymanie pozycji największego koncernu multienergetycznego w naszym regionie.