03.03.2022

Grupa ORLEN złożyła 11 wniosków na budowę farm wiatrowych na Bałtyku

Grupa ORLEN złożyła 11 wniosków o koncesje w ramach nowych lokalizacji pod budowę farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Łączna moc możliwa do uzyskania na obszarach objętych wszystkimi wnioskami szacowana jest na ponad 10 GW. Koncern, zgodnie z zapowiedziami, chce pozyskać jak najwięcej spośród 11 koncesji przewidzianych dla projektów offshore wind realizowanych w ramach tzw. drugiej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi jeden z najważniejszych filarów strategii ORLEN2030. Kluczowym obszarem rozwoju będzie energetyka zeroemisyjna oparta o odnawialne źródła energii, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Grupa ORLEN plany dotyczące budowy nisko- i zeroemisyjnych mocy energetycznych opiera na najbardziej efektywnych technologiach, umożliwiających modernizację tego segmentu działalności.

- Mamy duże ambicje, chcemy być liderem w budowie energetyki wiatrowej w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Zdajemy sobie sprawę, że jako silny i doświadczony podmiot mamy wiedzę i zasoby, aby realizować cele neutralności klimatycznej, którą mamy zamiar osiągnąć do 2050 r. Uzyskanie jak największej liczby nowych koncesji jest także istotne ze względu na pożądany efekt skali, który umożliwi udział biznesowy i maksymalizację wkładu polskich przedsiębiorców w łańcuch wartości dla morskich elektrowni wiatrowych. Oczekujemy na pozytywną dla naszej Grupy ocenę złożonych wniosków i w rezultacie pozyskanie decyzji lokalizacyjnych dla wszystkich 11 obszarów - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Według założeń przyjętej i realizowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. na polskich wodach ma powstać od 9 do 11 GW mocy zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej. Grupa ORLEN planuje stać się jednym z liderów w tym obszarze m.in. dzięki realizacji strategii Grupy ORLEN do 2030 roku. Do końca dekady na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty offshore wind koncern przeznaczy 47 mld zł. ORLEN będzie rozwijał obszar energetyki przede wszystkim poprzez inwestycje w morską i lądową energetykę wiatrową oraz farmy fotowoltaiczne. Do 2030 roku planuje posiadać portfel odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 2,5 GW (liczonych wg udziałów Grupy ORLEN). Zeroemisyjne źródła będą wspierane nowoczesnymi, niskoemisyjnymi źródłami gazowymi.

Rozbudowa potencjału energetycznego na Bałtyku jest jednym z najważniejszych projektów rozwojowych Grupy ORLEN realizowanym przez portfel spółek zależnych: ORLEN Neptun I i Energa Morskie Farmy Wiatrowe. Swoje kompetencje i doświadczenie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Koncern rozbudowuje m.in. poprzez realizację projektu Baltic Power – morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, powstającej w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Jej budowa, zgodnie z harmonogramem, planowana jest na lata 2024-2026. Zlokalizowana ok. 23 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa farma o mocy do 1,2 GW docelowo zasili nawet milion polskich gospodarstw domowych.