25.06.2024

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ORLEN Neptun Spółka z o.o.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 02.07.2024 r.

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o pracę na wskazanym stanowisku, są pod linkiem tutaj.