05.04.2024

ORLEN Neptun podpisał list intencyjny z Portem Morskim Kołobrzeg

ORLEN Neptun, w związku z realizowanymi inwestycjami offshore wind, poszukuje potencjalnych lokalizacji na potrzeby portu serwisowego. Jedną z nich jest Port Morski Kołobrzeg. Spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny.

Podpisane porozumienie o współpracy jest punktem wyjścia do rozpoczęcia szczegółowych analiz, których wyniki zdecydują o ewentualnej inwestycji.  

ORLEN Neptun pod koniec 2023 roku uzyskał decyzję o przyznaniu pięciu lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy ok 5,2 GW. Cztery z nich znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, jedna na Ławicy Słupskiej. 

Ze względu na uzyskane koncesje i biorąc pod uwagę odległości poszczególnych farm, spółka, analizuje również inne lokalizacje pod budowę baz serwisowych na Morzu Bałtyckim.