13.12.2023

ORLEN Neptun patronem międzynarodowej konferencji o bezpieczeństwie energetycznym

Na początku tygodnia w stolicy Łotwy – Rydze zorganizowano międzynarodową konferencją na temat bezpieczeństwa energetycznego, dostępności i zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego. Jednym z głównych patronów wydarzenia była spółka ORLEN Neptun. 

Z okazji stulecia Światowej Rady Energetycznej, Łotewski Komitet Narodowy Światowej Rady Energetycznej zorganizował konferencję zatytułowaną „Trylemat energetyczny: szkielet transformacji energetycznej – fokus na region Morza Bałtyckiego”, która odbyła się 11 grudnia 2023 r. na Uniwersytecie Technicznym w Rydze.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się: Prezydent Światowej Rady Energetycznej Michael W. Howard; wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Roberts Zīle; Sekretarz Generalny EURELECTRIC, Kristian Ruby; Szef Centrum Doskonałości Bezpieczeństwa Energetycznego NATO, płk Darius Užurkaitis; oraz były komisarz Unii Europejskiej ds. energii Andris Piebalgs. Przemawiali również wysocy rangą przedstawiciele ministerstw energetyki regionu Morza Bałtyckiego oraz kluczowe osobistości ze spółek energetycznych w tym przedstawiciel ORLEN Armen Artwich – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych.

Podczas konferencji ci cieszący się poważaniem na arenie międzynarodowej eksperci, decydenci regionu i menedżerowie przedsiębiorstw energetycznych omawiali odporność sektora energetycznego regionu Morza Bałtyckiego na zagrożenia bezpieczeństwa, poprawę modelu rynku energii elektrycznej. Zastanawiali się także, czy „zrównoważony rozwój-rentowność”, jako podejście w dziedzinie energii jest w ogóle możliwe i jak je realizować.

– Sektor energetyczny regionu Morza Bałtyckiego stoi w obliczu istotnych zmian. Wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym i bezprecedensowo wysokie ceny energii elektrycznej w zeszłym roku spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę, a także niewystarczający postęp państw członkowskich Unii Europejskiej w osiąganiu celów neutralności klimatycznej uwypukliły pilna i pilna potrzeba znalezienia równowagi pomiędzy wszystkimi wymiarami trylematów energetycznych – bezpieczeństwem, dostępnością i zrównoważonym rozwojem. – zapowiadała Olga Bogdanova, organizatorka konferencji i zarazem przewodnicząca Łotewskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Energetycznej.

W części poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu można było zapoznać się z oceną ryzyka sektora energetycznego krajów Morza Bałtyckiego oraz poznać doświadczenia USA w tej kwestii. Omawiano także, jak zmieniła się sytuacja w energetyce od czasu wojny na Ukrainie i jak wyzwania z nią związane zostaną rozwiązane dzięki zbliżającej się na początku synchronizacji sieci elektroenergetycznych krajów bałtyckich z sieciami elektroenergetycznymi Europy kontynentalnej. 2025.

Omawiano także zagadnienia dotyczące poprawy konstrukcji rynku energii elektrycznej w celu zmniejszenia niepewności rynkowej i promowania przejścia na rynek efektywny energetycznie, oparty na energii odnawialnej i zarazem neutralny dla klimatu.

– Powinniśmy zdefiniować, czym jest zrównoważony rozwój. W mojej ocenie nie chodzi tylko o ratowanie środowiska naturalnego, nie o uwzględnienie potrzeb społecznych, choć oczywistym jest, że zwracamy uwagę na środowisko, potrzeby społeczne, ale o trwałość, rentowność, w perspektywie długoterminowej. Cała reszta wynika z faktu, że spółka jest rentowna w dłuższej perspektywie – komentuje Armen Artwich, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych ORLEN.

Dodaje też - Spójrzmy na inwestycje w zieloną energię: energia wiatrowa jest obecnie znacznie droższa niż paliwa kopalne. Ale w dłuższej perspektywie jest tańszy, ponieważ gwarantuje większe zyski w dłuższej perspektywie i wytrzymałości. Myśląc o zrównoważonym rozwoju, powinniśmy pomyśleć także o dywersyfikacji produkcji energii. Dlaczego? Bo zrównoważony rozwój równa się bezpieczeństwo sieci. Trzeba myśleć o inwestycjach w niskoemisyjne źródła, o dywersyfikacji i nie popełniać błędów jak kilka krajów UE kilka lat temu.

Część z obrad poświęcono poszukiwaniu rozwiązań dla przyszłości zrównoważonej energii w regionie; wypracowane w trakcie dyskusji pomysły i postulaty będą ważnym wkładem merytorycznym do obrad Światowego Kongresu Energetycznego, który odbędzie się w 2024 roku w Rotterdamie w Holandii.

Konferencja „Energy Trilemma – The Backbone for Energy Transition”, skupiająca się na regionie Morza Bałtyckiego, jest organizowana przez Łotewski Komitet Narodowy Światowej Rady Energetycznej i jest wspierana przez EPRI (Instytut Badań nad Energią Elektryczną), AS Latvenergo, Ryga Technical University, Orlen Neptun i Nordycką Radę Ministrów wraz z szanownymi członkami Łotewskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Energetycznej.

Materiały prasowe: